118 Henry StreetWestdene
Bloemfontein
Tel: (051) 448 7303
Fax: (051) 448 7304
info@ngunicattle.info

2018 Journal
[ Click here for the complete journal ]
  An additional quality system
  Breeding values for fertility
  Elite toekennings / awards
  Fokus op jou sterkpunte
  Future-mindedness: Producing promising prospects for chattel, cattle and capital
  Genomics perspective
  Good Reads: Understanding animal breeding
  Investigation into the precision feeding and performance of Nguni cattle in a feedlot environment
  Is scientific breeding contradictory to veld productivity?
  Mixed Production Unit & Grootfontein Agricultural College
  Optimalisering van koeikudde doeltreffendheid
  Photography: Do's and Don'ts
  Protein nutrition in beef animals
  SABeefBulls.com - A complete decision tool for beef cattle breeding
  Some facts, myths & perceptions in animal breeding
  Telersgenootskappe: 'n Toekomsperspektief
  The Nguni Journey
  Uit die mond van ons boere
  Water: The most important nutrient for cattle
  Water is life: Respect it, Conserve it and Enjoy it!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2017 Journal
[ Click here for the complete journal ]
  Betekenis van ICAR lidmaatskap
  Breeding values for longevity
  Die karkas- en vleiskwaliteite van die Nguni
  Genetiese produksievlak
  Groeitoetse van jong Ngunibulletjies
  Ideale moederlyn vir vleisproduksie
  Kantoor verslag
  Leadership essentials
  Mating systems
  Meissnertabelle
  Mixed Production Unit & Grootfontein College
  New perspective on the origin of Nguni cattle
  Nguni & Suid-Afrikaanse produksiestelsel
  Om te meet is om te weet
  Rumenflora en die invloed daarvan op aanpasbaarheid
  Selecting for calf - cow ratio
  Sorg vir jou weiplante
  Synergy in data recording - Part 1
  Synergy in data recording - Part 2
  The role of DNA analysis in the breeding of animals
  Unique but part of a bigger world
  Veldbrande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2016 Journal
[ Click here for the complete journal ]
  Voedingaanvulling van 'n veldkudde
  Afronding op veld of aangeplante weiding
  Bees brusellose - sit ons op 'n tydbom?
  Beginsels vir volhoubare weiveldbenutting
  Breeding strategies for Nguni Cattle
  Cow values - A combined genetic selection index for South African Beef Cattle Breeders
  Genetic improvement of the cow herd
  Genomic selection and how it fits into BLUP breeding values
  Good leadership
  Growth, size & efficiency of Nguni cattle for optimum adaptation and reproductive efficiency
  Inbreeding vs Line-breeding
  Innovasie is slegs vir almal
  KontemporÍre groepe
  Laer energie rantsoen as alternatief vir die Nguni
  Curing hints for cow hides, game skins and trophies
  Picking the right bull
  Praktiese veldbestuursriglyne na krisisdroogtes
  Weaner calf vs. Ox
  Teelseisoene
  Turksvye - Die vergete staatmaker
  Voorkoms evaluasie volgens norme van funksionele doeltreffendheid
  When the going gets tough, keep on marketing
  Winsgewende Nguni-teler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2015 Journal
●  Alternative Marketing Strategies for Indigenous Beef Cattle
●  Description of Nguni Cattle
●  Die Evaluering van die Nguni Koei in Terminale Kruisteling
●  Growth of a Foetus in the Cow
●  Rooiwater in Suid Afrika
●  RPO - Nerpo Kode van Beste Praktyke
●  RPO Newsletter
●  Seleksiebesluite vir die KommersiŽle Vleisveeboere
●  Terminal Crossing:  A Practical Example
●  The Effect of a Geographical Area and Ecotype on the Performance of Nguni Cattle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

2013 Journal
●  Angus x Nguni progress
●  DNS profiele
●  Income potential
●  Nguni Eko-bees
●  Nguni sale prices
●  Office report 2013
●  Practical Bull Management
●  Prestasietoetsing - Wat is die Voordele
●  Reproduction Index
●  Skrotum variasies en die implikasies daarvan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011 Journal
●  Nguni Cattle Breeders' Society Office Report 2011
●  The Nguni Cattle Breeders' Society 1986 -2011 (Part 1)
●  The Nguni Cattle Breeders' Society 1986 -2011 (Part 2)
●  The Nguni Cattle Breeders' Society 1986 -2011 (Part 3)
●  2010 Average Sale Prices on sales held under the Auspices
●  The Nguni and climate change:  Challenges and opportunities
●  Vaccinate now against wet season
●  Raskeuse - BreŽ riglyne vir beginner beesboere
●  Koei kalf produksie en inkomste senario's
●  The value of Central and on-farm performance Tests
●  Die waarde van sentrale en op-die-plaas prestasietoetse
●  Oliver - of the Bushveld (Part 1)
●  Oliver - of the Bushveld (Part 2)
●  Nguni - An indigenous cattle breed for africa
●  LNR beste produserende koeie toekennings - vereistes
●  Breed characterization studies in Namibia
●  My rede hoekom ek met Nguni's boer
●  DNA toetse by beeste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2009 Journal
●  Beesvirusdiarree (BVD) Infeksie
●  Die effek van reproduksie
●  Fire
●  Inteling en die effek
●  Logix
●  'n Terugblik Kaokoland 1966
●  Nampo 2008
●  Nguni Development Project in Limpopo
●  Reproduksie se invloed op seleksie en wins
●  Seleksiedoelwitte fakore belangrik in Nguni kudde
●  Seleksiedoelwitte kwantifisering deur teelwaardes
●  The role of cattle at Lion Match Forestry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007 Journal
●  Branding of cattle
●  Breeding veld productive cattle
●  Description of Nguni cattle
●  Discussion of cow efficiency measures
●  East Cape Club
●  Emoyeni Nguni Project
●  Hoekom met Ngunis kruis
●  Linebreeding
●  Nguni Cattle cc Veld Bull Project
●  Nguni Cattle of Southern Africa
●  Nguni - Nature's Masterpiece
●  SA Stamboek
●  Seleksie van diere
●  Tough cattle, Tender beef
●  Vleis van die veld
●  Waarom is objektiewe metings

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012 Journal
●  Boodskap van President
●  Breeding Values
●  Chair Persons 2012
●  Challenges for Beef Production
●  Culling Poster
●  Gebruik DNS
●  Genomika en die Vleisbeesteler
●  Horings Ja of Nee
●  Ledelys 2012
●  Nguni Awards
●  Nguni Website
●  Ngunis in the Ocean
●  Office Report
●  Ondersoek na die Reproduksieprestasie van Geregistreerde Ngunikoeie
●  Produksiepotensiaal van Nguni Kruisings
●  Selection and Management of Heifers
●  Teelwaardes - Hoe om dit te verstaan
●  Trichomonosis
●  Veilingspryse
●  Veld Management
●  Horns:  Yes or No?
●  Production potential of Nguni crosses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010 Journal
●  Hoe lyk die beginsels van goeie veldbestuur?
●  Nguni Cattle - A breed of national importance
●  Inbreeding - Is it a tool to be used by cattle breeders?
●  Doeltreffende seleksie vir meer produktiewe (doeltreffende) beeste
●  Waarom is keuring by die Nguni noodsaaklik
●  Bestuur van die verse en eerstekalfkoeie vir verhoogde reproduksie
●  Die oorerwing van poenskop-gene
●  Beesvleisbedryf Vooruitsigte Positief
●  Prestasie van Nguni kruis kalwers in 'n "background" sisteem
●  Die Nguni in terminale kruisteling
●  Bovine Viral Diarrhoea Virus
●  Elektroniese Data Voordele en Besparing

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008 Journal
●  Does size count
●  From the breed of the past to high beef quality
●  Genetiese defekte en die potensiaal van die Nguni
●  Grazing behaviour en moving activities
●  Introduction to Nguni ecotypes
●  Kombinasie van wild en beeste
●  'n Klein voerkraal eienaar se positiewe ondervinging
●  Read more on our website
●  The demographics of the registered Nguni females
●  The Nguni as a source for research
●  Voerkraal se perspektief

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006 Journal
●  Inteling
●  Is the Nguni adapted to low quality pastures
●  The contribution of research
●  Weiveld evaluering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2005 Journal
●  Feedlot performance of Nguni
●  Genotype by ecological region interaction
●  History and background of the Nguni
●  'n Ondersoek na groei-eienskappe
●  Pinnacle of an adapted breed
●  The potential of the Nguni as a dam line
●  Tick resistance in the Nguni breed

   
 
The Society The Breed Sales News Promotional Items
●  Mission & Vision ●  Breed Standards ●  Upcoming Sales ●  Society News ●  Promotional Items
●  Code of Conduct ●  Semen Donor Requirements ●  Sale Results ●  Breeder News ●  Skins
●  Import Policy ●  Embryo Donor Requirements ●  Requirements   ●  Name Boards
●  Fee Structures ●  Why FR ●  Conditions Publications  
●  Council     ●  Articles Documentation
●  Staff Inspectors Animals for Sale ●  Journals  
●  Breeders ●  Code of Ethics ●  Not Under Auspices ●  Posters Links
●  Clubs ●  Responsibilities ●  Under Auspices    
  ●  Junior Inspectors ●  Commercial Gallery Contact Information
Calendar ●  Senior Inspectors      
 
    © 2008 - 2018   The Nguni Cattle Breeders' Society of South Africa  ē  Website Terms & Conditions