Die Nguni word wydliks erken as 'n uitstaande vleisras met optimale produksie in die harde Afrika kondisies.  Suid Afrika se inheemse Nguni beeste, lank deel van die tradisionele Zulu kultuur, is moontlik die mooiste beeste in die węreld.
  

POS BESKIKBAAR BY NGUNI GENOOTSKAP
Kliek hier vir meer inligting

 

 

 

  26 September 2019
Umsenge Nguni Groepveiling

  16 Oktober 2019
Sentraal Nguni Klub Veiling

  23 November 2019
Nasionale Nguni Veiling

  23 November 2019
Noordelike Nguni Klub Veiling

 

 

  Archie du Plessis (06 / 02 / 2018)
  Michiel van Niekerk (16 / 01 / 2018
  Jaco van Niekerk (09 / 01 / 2018)
  Michiel van Niekerk (28 / 11 / 2017)
  Braam Dekker (21 / 11 / 2017)
  Riaan van Staden (14 / 11 / 2017)
  Archie du Plessis (07 / 11 / 2017)

 

03 / 06 / 2019:
  2019 Joernaal

27 / 05 / 2019:
  'n Woord van die President
  Diere te Koop

13 / 05 / 2019:
  Diere te Koop

       
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@ngunicattle.info  © 2008 - 2019  
  Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions