118 Henry StraatWestdene
Bloemfontein
Tel: (051) 448 7303
Faks: (051) 448 7304
info@ngunicattle.infoNguni stoetteling wat onderhewig is aan die bepalings van die Veeverbeteringswet, vind plaas onder die vaandel van die Nguni Beestelersgenootskap. Daarom behou die Genootskap hom die reg voor om kontroles volgens bepaalde prosedures uit te oefen ten opsigte van Ouerskap inligting, Prestasiedata en Beraamde Teelwaardes.

Ouerskap inligting, Prestasiedata en Beraamde Teelwaardes soos deur die teler voorsien vir die doel van hierdie katalogus, is gekontroleer en vergelyk met die amptelike databasis soos gehou deur INTERGIS 2000. Die Nguni Beestelersgenootskap bevestig dus die korrektheid van sodanige inligting.

Alhoewel die kontroles na die beste wete van die Genootskap gedoen is, kan die Genootskap egter nie verantwoordelik gehou word vir foutiewe inligting as gevolg van drukkersfoute nie.

Diere wat op hierdie veilings aangebied word, is onderwerp aan ‘n proses van visuele inspeksie deur Keurders van Die Nguni Beestelersgenootskap en voldoen aan die Nguni Minimum Rasstandaarde soos bepaal deur die Genootskap.

Die Genootskap het egter GEEN beheer oor:
●  Immunisering en gesondheidstatus van diere
●  Dragtigheidstatus van koeie en verse
●  Teelgeskiktheid van bulle
●  Vrugbaarheidstatus, asook geslagsiektes en
●  Kommersiele diere nie

Aangesien bogenoemde nie val onder die bedoeling met ouerskap inligting, Prestasiedata en Beraamde Teelwaardes nie, sorteer dit NIE onder die jurisdiksie van die bedoeling “Onder beskerming van die Nguni Beestelersgenootskap”nie.

   
 
Die Genootskap Die Ras Veilings Nuus Promosie Items
●  Missie & Visie ●  Ras Standaarde ●  Opkomende Veilings ●  Genootskap Nuus ●  Promosie Items
●  Gedragskode ●  Semen Vereistes ●  Veiling Uitslae ●  Teler Nuus ●  Velle
●  Invoer Beleid ●  Embrio Vereistes ●  Vereistes   ●  Naamborde
●  Fooie Struktuur ●  Hoekom FR ●  Voorwaardes Publikasies  
●  Raad     ●  Artikels Dokumente
●  Personeel Inspekteurs Diere te Koop ●  Joernale  
●  Telers ●  Gedragskode ●  Nie Onder Beskerming ●  Posters Skakels
●  Klubs ●  Verantwoordelikhede ●  Onder Beskerming    
  ●  Junior Inspekteurs ●  Kommersieël Gallery Kontak Inligting
Kalender ●  Senior Inspekteurs      
 
     © 2008 - 2018   Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid Afrika  •  Webblad Terme & Voorwaardes