2018 KALENDER
______________________________________________
 
NOVEMBER 17 Amathole Nguni Telersgroep Veiling (P Bezuidenhout 082 570 1340)
  22 Inspekteurs Opknappings Kursus
  22 AJV
  23 Nasionale Veiling

 
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@ngunicattle.info  2008 - 2018  
  Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions