118 Henry StraatWestdene
Bloemfontein
Tel: (051) 448 7303
Faks: (051) 448 7304
info@ngunicattle.info

●  n Grondige kennis van die ras is onontbeerlik en die belangrikste aspek wat betref die evaluering van Nguni beeste tydens
    inspeksie. Nguni telers en inspekteurs moet in besonder aandag gee aan die raseienskappe wat oor n tydperk van duisende jaar
    d.m.v. natuurlike seleksie ontwikkel het. n Aantal omgewings-ekotipes het tot stand gekom as gevolg van die wye verspreiding van
    die ras in Suidelike Afrika. Sodanige Ngunis wissel in grootte en tipe na gelang van die omgewings-parameters wat in die
    ondeskeie streke aanwesig is. Raskennis word verkry d.m.v ondervinding wat met teelt opgedoen word, obserwasie van kuddes
    asook groepe Ngunis by veilings, inligtingsdae, inspekteurskursusse, ras-seminare en gesprekke met kundige pesone.

●  So ook is n deeglike kennis van administrasie-prosedures en die grondwet noodsaaklik.

●  Integriteit - Inspekteurs moet totaal onpartydig optree en die meiete van die diere wat geinspekteer word skei van enige ander
    oorwegings nl eienaarskap, teelt, vriendskappe, ens.

●  Die afgradering vanaf SP na Aanhangsel A is slegs van toepassing op vroulike diere op grond van n gebrek aan pigmentasie. Bulle
    kan slegs goed- of afgekeur word.

●  Telers moet betyds verwittig word van die datum en benaderde tyd van n inspeksiebesoek.

●  In sy hoedanigheid as n verteenwoordiger van die Genootskap moet n inspekteur die Nguni altyd op n konstruktiewe wyse
    bevorder.

 


 

   
 
Die Genootskap Die Ras Veilings Nuus Promosie Items
●  Missie & Visie ●  Ras Standaarde ●  Opkomende Veilings ●  Genootskap Nuus ●  Promosie Items
●  Gedragskode ●  Semen Vereistes ●  Veiling Uitslae ●  Teler Nuus ●  Velle
●  Invoer Beleid ●  Embrio Vereistes ●  Vereistes   ●  Naamborde
●  Fooie Struktuur ●  Hoekom FR ●  Voorwaardes Publikasies  
●  Raad     ●  Artikels Dokumente
●  Personeel Inspekteurs Diere te Koop ●  Joernale  
●  Telers ●  Gedragskode ●  Nie Onder Beskerming ●  Posters Skakels
●  Klubs ●  Verantwoordelikhede ●  Onder Beskerming    
  ●  Junior Inspekteurs ●  Kommersiel Gallery Kontak Inligting
Kalender ●  Senior Inspekteurs      
 
     2008 - 2018   Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid Afrika    Webblad Terme & Voorwaardes