NGUNI KLUBS
______________________________________________
 
Noordelike Klub Natal Klub sentrale Klub Karoo Klub Oos Kaap Klub


Johan de Beer
Bakie.de.beer@gmail.com
Posbus 469
  ●  Britz  ●  0250
Tel: 084 477 9870
Faks: 086 692 8336
Sel: 082 413 7898


Nico Harris
nico.w.harris@gmail.com

Posbus  161  ●  Melmoth  ●  3835
Faks: 086 546 5563
Sel: 082 773 4545
www.kznnguni.co.za


DP van Zyl

toverveld@eject.co.za

Posbus 217  ●  Colesberg  ●  9795
Tel: 051 004 0001
Faks: 086 658 7387
Sel: 082 738 2357


Kevin Watermeyer
kevin@ngunicattle.com
Posbus 259
  ●  Graaff Reinet  ●  6280
Tel: 049 841 1452  
Faks: 086 624 2237
Sel: 072 867 0838


Richard Stevens
hirax@telkomsa.net
Suite 35
  ●  Privaatsak X40106  ●  Walmer  ●  6065
Tel: 041 581 1603
Faks: 086 514 8795
Sel: 082 522 7252

         
HoŽveld Klub Kalahari / Noord Kaap Klub    


Kevin Rogers
Kevin.rogers@wits.ac.za
109 Blairgowrie Drive
  ●  Randburg  ●  2194
Tel:  011 787 5089  
Faks: 086 553 6369
Sel: 082 336 7827


Albert Voster
albert-erna@mweb.co.za

Posbus 8  ●  Modderrivier  ●  8700
Tel:  (053) 581 7040
Faks:  086 672 8725
Sel:  083 644 1234

     

 
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@ngunicattle.info  © 2008 - 2018  
  Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions