118 Henry StraatWestdene
Bloemfontein
Tel: (051) 448 7303
Faks: (051) 448 7304
info@ngunicattle.info

Deur lid te word en te wees van die Nguni Telersgenootskap van Suid-Afrika verbind elke lid hom of haar tot die volgende gedragskode:

●  Die optrede en houding van die lid strek te alle tye tot voordeel van die Genootskap, die lede van die Genootskap en die ras as
    sodanig.

● 
Die gedrag van lede by veilings, uitstallings en ander openbare geleenthede getuig te alle tye van samehorigheid tussen die lede
    sowel as lojaliteit teenoor die Genootskap en die ras as sodanig.

● 
Klagtes oor die gedrag van ‘n mede-lid, ‘n inspekteur, ‘n Raadslid of die Raad van die Genootskap, moet skriftelik onder die aandag
    van die Raad gebring word vir beslegting van die geskil en, waar nodig, toepassing van die nodige tugmaatreëls.
●  Elke lid onderwerp hom/haar aan die tugmaatreëls soos, onder andere, vervat in die Genootskap se Konstitusie.

 

   
 
Die Genootskap Die Ras Veilings Nuus Promosie Items
●  Missie & Visie ●  Ras Standaarde ●  Opkomende Veilings ●  Genootskap Nuus ●  Promosie Items
●  Gedragskode ●  Semen Vereistes ●  Veiling Uitslae ●  Teler Nuus ●  Velle
●  Invoer Beleid ●  Embrio Vereistes ●  Vereistes   ●  Naamborde
●  Fooie Struktuur ●  Hoekom FR ●  Voorwaardes Publikasies  
●  Raad     ●  Artikels Dokumente
●  Personeel Inspekteurs Diere te Koop ●  Joernale  
●  Telers ●  Gedragskode ●  Nie Onder Beskerming ●  Posters Skakels
●  Klubs ●  Verantwoordelikhede ●  Onder Beskerming    
  ●  Junior Inspekteurs ●  Kommersieël Gallery Kontak Inligting
Kalender ●  Senior Inspekteurs      
 
     © 2008 - 2018   Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid Afrika  •  Webblad Terme & Voorwaardes