2018 ALGEMENE JAARVERGADERING
______________________________________________

22 November 2018
Maselspoort

  Uitnodiging na Algemene Jaarvergadering
  Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering
  AJV Program
  Bevestiging van bywoning van AJV en ander verrigtinge
  Nominasies as Raadslid Brief
  Raadslid Nominasievorm

 
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@ngunicattle.info  2008 - 2019  
  Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions